Zadbaj o status

Co to znaczy mieć dobry status aby móc wyjechać do pracy za granicę?

Abyś mógł legalnie wyjechać do pracy za granicę, musisz podlegać ubezpieczeniu społecznemu w kraju pochodzenia (Polska) przez okres minimum 30 dni przed planowaną datą zatrudnienia. Ubezpieczenie to obejmuje jeden z następujących tytułów:

  • stosunek pracy (umowa o pracę)
  • umowa zlecenia – składki poświadczone dokumentem ZUS ZUA
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  • zarejestrowanie jako osoba bezrobotna w Urzędzie Pracy
  • ubezpieczenie społeczne w KRUS
  • ubezpieczenie społeczne jako członek rodziny
  • ubezpieczenie społeczne jako emeryt lub student
  • ubezpieczenie na czas niezdolności do pracy

Na podstawie dokumentu poświadczającego Twoje oskładkowanie, Axialus składa wniosek do ZUS o wydanie formularza A1.

Zapamiętaj!

Formularz A1 uprawnia Cię do korzystania z opieki medycznej na terytorium całej Unii Europejskiej.

W przypadku pracownika delegowanego za granicę, formularz A1 zezwala pracodawcy do opłacania składek w Polsce od średniej kwoty wynagrodzenia obowiązującej w Polsce w danym roku.

Dokument A1 wydany przez ZUS jest dokumentem świadczącym o legalności zatrudnienia, ponieważ oznacza on, że pracodawca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne.

Wyślij swoje CV, my zajmiemy się resztą

    Zapoznałem się i zgadzam z polityką prywatności